A Hint for the fast search in the following lists

For the fast cvar or command search, use your brwoser's functionality — shortcut Ctrl+F


List of all cvars (client variables)

Type definitions
bool
cvar can take a value only of 0 (disabled) and 1 (enabled)
int
cvar can take only integer values, otherwise result is not defined (crashes are possible)
float
(floating point value) cvar value can be any real number
Cvar Type Def Min Max Description
autoduckfloat008192Käyttää +duck kun matka maahan on alhaisempi kuin valittu arvo.
autoduck_hjfloat0-∞+∞Matka siitä että kuinka kaukana este on pelaajan edessä. Jos este on havaittu, +duck laukaistaan.
bhop_scroll_countfloat26 8064Käyttää tiettyä aikaväliä selvittääkseen kuinka monta scrollia pitää emuloida kun osutaan maahan sekä, kun maasta hypätään pois.
bhop_scroll_perfect_cjbool001Pakottaa täydellisiä Countjumppeja kun Groundstrafe hack on päällä.
bhop_scroll_startfloat23 6064Käyttää tiettyä aikaväliä selvittääkseen matkan maahan ruudulla joka toimii aloituskohtana scrolli emulaatiossa.
bhop_standupbool001Jos tämä on käytössä, se laukaisee +bhop_standup hyppyjen aikana, vaatii tietenkin että +bhop ja +duck ovat päällä samaan aikaan.
bhop_standup_pressfloat21 1064Käyttää tiettyä aikaväliä selvittääkseen matkan maahan frameilla joka laukaisee +duck komennon.
bhop_standup_releasefloat21 1064Käyttää tiettyä aikaväliä selvittääkseen matkan maasta frameilla joka laukaisee -duck komennon.
bhop_wogfloat-1-∞+∞Odottaa maassa kun samanaikainen horisontaalinen nopeus on korkeampi kuin arvo jota käytetään (estää tulevia hyppyjä). Jos on asetettu 0 bhop_wog on poissa käytöstä; jos se on asetettu -1 bhop_wog toimii automaatti-modella. Automaattinen tila estää nopeuden loppumisen yhtäkkiä kesken hyppimisen. Esimerkki: Flatcheat ei hyppää jos horisontaalinen vauhti on yli tai yhtä suuri kuin 300 kun hypitään puukolla.
bhop_wog_edgefloat4-∞+∞Automaattisesti poistaa bhop_wog käytöstä jos matka reunaan maassa on pienempi tai yhtä suuri kuin annettu arvo.
bhop_wog_percent_gtfloat101Mahdollisuus laittaa bhop_wog, päälle jos vauhti on nopeampi kuin annettu arvo bhop_wog cvarissa. Jos jokin laukaisee bhop_wog_percent_gt sitten hyppy on NO SLOW DOWN hyppy.
bhop_wog_percent_ltfloat001Mahdollisuus laittaa bhop_wog, päälle jos vauhti on alempi kuin annettu arvo bhop_wog cvarissa. Jos bhop_wog_percent_lt ei ole laukaistu, sitten seuraava hyppy on PERFECT JUMP
bhop_wog_skip_frame_gtfloat001Mahdollisuus skipata ylimääräinen ruutu sen jälkeen kun bhop_wog_percent_gt on laukaistu ja vauhti on korkeempi kuin annettu arvo bhop_wog cvarissa.
bhop_wog_skip_frame_ltfloat001Mahdollisuus skipata ylimääräinen ruutu sen jälkeen kun bhop_wog_percent_gt on laukaistu ja vauhti on alempi kuin annettu arvo bhop_wog cvarissa.
edge_autojumpfloat008192Käyttää annettua arvoa kynnyksenä automaattiselle jump-offille kun olet annetun arvon verran lähellä reunaa. Huomioon ottaen että edgefriction on 2>/code> suositeltu arvo on korkeempi kuin 2.
edge_max_distfloat3608192Maksimaalinen matka laskettuna lähimmästä reunasta pelaajasta katsottuna. Suositus on käyttää alle 36 unitsia (säde pelaajasta). Muuten on mahdollisuus saada vääriä tuloksia.
espbool101Aktivoi/Deaktivoi ESP.
esp_entitiesbool101Aktivoi/Deaktivoi Entiteetti-ESP.
esp_entities_colorint4225 150 0 2550255Käyttää annettua arvoja määrittääkseen RGBA värin näkyvillä olevilla entiteeteillä (pieniä neliöjä ja aseiden nimiä).
esp_entities_only_weaponsbool101Aktivoi/Deaktivoi Ainoastaan aseiden nimien näkyminen.
esp_entities_weapon_namesbool101Aktivoi/Deaktivoi Aseiden nimien näkyminen neliöiden näkymisen tilalle.
esp_playersbool101Aktivoi/Deaktivoi pelaajien näkyminen.
esp_players_nameint31031Maksimaalinen pelaajan nimen pituus joka määrittää sen näkyykö vai eikö pelaaja näy.
esp_players_square_sizefloat512-∞+∞Etäisyys joka on riippuvainen renderöidystä ESP neliöstä.
esp_players_square_widthfloat1-∞+∞Viivan leveys joka muodostaa ESP neliön.
esp_soundsbool101Aktivoi/Deaktivoi äänien renderointi pelissä (toisinsanoen far esp).
esp_sounds_fade_timeint10240+∞Käyttää annettua arvoa siinä että kuinka kauan jokainen ääni näkyy näytössä millisekunneissa.
esp_sounds_ignore_entidbool001Aktivoi/Deaktivoi Team ID:stä välittäminen. Jos tämä on käytössä, Sound ESP renderöi kaikki entiteetit samalla värillä (vihreä). Todella hyödyllinen kovaan anti-wallhackiin.
esp_sounds_square_sizefloat256-∞+∞Etäisyys joka on riippuvainen renderöidystä Sound ESP neliöstä.
esp_sounds_square_widthfloat1-∞+∞Viivan leveys joka muodostaa Sound ESP neliön.
fastrun_forwardmovefloat267.876-∞+∞Käyttää annettua arvoa jota voi käyttää virutaalisessa cl_forwardmovessa. Tämän arvon vaihtaminen voi aiheuttaa odottamattomia tai ei haluttuja tuloksia.
fastrun_sidemovefloat135.063-∞+∞Käyttää annettua arvoa jota voi käyttää virutaalisessa cl_sidespeedssa. Tämän arvon vaihtaminen voi aiheuttaa odottamattomia tai ei haluttuja tuloksia.
fps_boost_skip_nframesfloat7-∞+∞Käyttää annettua arvoa ja pudottaa sen verran ruutuja ennen kuin näyttää sinulle seuraavan ruudun.
fps_boost_use_configbool101Aktivoi/Deaktivoi komennon +fps_boost.cfg laukaisemisen ja fps_boost.cfg aktivoinnin +fps_boost oikeeseen aikaan.
fps_helperint00+∞Pakottaa pelin moottorin sinun valittuun FPS:ään kun +fps_boost on aktivoitu. Jos sinun oikea FPS on korkeampi kuin arvo jonka olet asettanut, "speed hack" joka taas laskee sinun FPS:sän. Jos sinun oikea FPS on alhaisempi kuin arvo jonka olet asettanut, hidastus käynnistetään automaattisesti jotta FPS nousisi.
goto_playerint0033Automaattisesti seuraa toisen pelaajan polkua. Jos tämä asetetaan 0 +goto_player tämä seuraa lähintä pelaajaa; Jos tämä asetetaan ID +goto_player seuraa pelaajaa määritetyllä ID:llä [menee 1 jopa 32] (jos haluat nähdä kaikkien pelaajien ID:t, kirjota status komento konsoliin); Jos tämä on asetettuna 33 +goto_player seuraa pelaajaa johon ensin tähtäsit kun ensimmäisen kerran aktivoit +goto_player
goto_player_dist_maxfloat512-∞+∞Maksimaalinen matka jonka saat seurata toista pelaajaa. Jos tämä menee yli annetun arvon, lopettaa heti kohteen seuraamisen.
goto_player_dist_minfloat36-∞+∞Minimaalinen matka jonka saat seurata toista pelaajaa. Jos lähestyy tätä, lopettaa kohteen seuraamisen.
goto_player_teammatesint102Filtteröi pelaajia heidän tiimin ID:llä. Jos arvo on0 +goto_player on poissa päältä tiimiläisiltä (seuraa vain vastustajia); Jos arvo on 1 +goto_player on päällä tiimiläisille myös (seuraa kaikkia); Jos arvo on 2 +goto_player toimii vain ainoastaan tiimiläisille (seuraa vain tiimiläisiä)
goto_player_use_viewanglesbool001Aktivoi/Deaktivoi huomaamaton +goto_player joka korvaa movevarsin viewanglesilla.
gs_nsd_ground_anglefloat15090Ohjaa groundstrafen no slow down tilaa. Riippuu alueesta jota käytät groundstrafeemiseen. Jos alue/maan kulma α ≥ β NSD-tila on poissa päältä, missä α on varsinainen maan kaltevuuskulma ja β on arvo käytettynä. Jos se on asetettuna 0 NSD-tila on aina pois päältä; Jos se on asetettuna 90 NSD-tila on aina päällä.
gs_scroll_count_end_maxint3064Käyttää annettua arvoa kaikista korkeimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon +duck lähetetään pelille kun laskeudutaan.
gs_scroll_count_end_minint2064Käyttää annettua arvoa kaikista alhaisimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon +duck lähetetään pelille kun laskeudutaan.
gs_scroll_count_start_maxint3064Käyttää annettua arvoa kaikista korkeimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon +duck lähetetään pelille kun noustaan maasta.
gs_scroll_count_start_minint2064Käyttää annettua arvoa kaikista alimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon +duck lähetetään pelille kun noustaan maasta.
gs_scroll_end_maxint10064Käyttää annettua arvoa kaikista korkeimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon freimejä on ennen kuin maahan osutaan ja milloin tämä lopettaa +duck lähettämisen pelille.
gs_scroll_end_minint8064Käyttää annettua arvoa kaikista alhaisimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon freimejä on ennen kuin maahan osutaan ja milloin tämä lopettaa +duck lähettämisen pelille.
gs_scroll_force_diff_countbool101Aktivoi/Deaktivoi apulaisen joka kontrolloi satunnaisesti kehitettyjä numeroita. Tämä pakottaa niiden olevan erilaisia jokaiselle groundstrafe hypylle.
gs_scroll_interval_release_maxint1064Käyttää annettua arvoa kaikista korkeimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon freimejä pudotetaan ennen kuin+duck voidaan lähettää pelille uudestaan.
gs_scroll_interval_release_minint1064Käyttää annettua arvoa kaikista alhaisimpana rajana satunnaisille numeroille määrittävät kuinka paljon freimejä pudotetaan ennen kuin+duck voidaan lähettää pelille uudestaan.
gs_scroll_start_maxint8064Käyttää annettua arvoa kaikista korkeimpana rajana satunnaisille numeroille joka määrittää freimien määrän kun maasta noustaan jotta tiedetään milloin lopettaa +duck lähettäminen.
gs_scroll_start_minint6064Käyttää annettua arvoa kaikista alhaisimpana rajana satunnaisille numeroille joka määrittää freimien määrän kun maasta noustaan jotta tiedetään milloin lopettaa +duck lähettäminen.
gs_standupint0064Laukaisee +duck kun groundstrafetaan jos matka maahan on alhaisempi kuin valittu arvo.
hide_sniper_scopebool001Aktivoi/Deaktivoi mustan ympyrän piilottaminen tähtäimessä kun olet zoomattuna.
hj_measure_beam_bfloat101Kuinka paljon sinistä väriä lisätään kun renderöitään kohtisuora jonka kutsuu +hj_measure.
hj_measure_beam_gfloat001Kuinka paljon vihreetä väriä lisätään kun renderöitään kohtisuora jonka kutsuu +hj_measure.
hj_measure_beam_lifefloat0.01501Elämisen aika (sekunneissa) kohtisuoralla jonka kutsuu +hj_measure.
hj_measure_beam_rfloat0.501Kuinka paljon punaista väriä lisätään kun renderöitään kohtisuora jonka kutsuu +hj_measure.
hj_measure_font_colorint4255 255 255 2550255Käyttää annettua arvoa määrittääkseen RGBA värin fontissa jota käyttää +hj_measure.
jumpbug_fps_maxfloat100-∞+∞Maksimaalinen FPS jonka voi asettaa fps drop simulaation aikana (TÄYTYY olla suurempi kuin jumpbug_fps_min.
jumpbug_fps_minfloat20-∞+∞Minimaalinen FPS jonka voi asettaa fps drop simulaation aikana (TÄYTYY olla alhaisempi kuin jumpbug_fps_max
jumpbug_slowmobool001Aktivoi/Deaktivoi jumpbug metodi hidastuksella. Jos tämä on asetettuna 0 speedhack metodi on käytössä; Jos tämä on asetettuna 1>/code> hidastusmetodi on käytössä.
knifebotint003Kontrolloi knifebotin asetuksia. Jos tämä on asetettuna 0 knifebot on deaktivoitu; Jos tämä on asetettuna 1 knifebot kutsuu +attack kun vastustaja on lähempänä kuin asetettu matka knifebot_distance1; Jos tämä on asetettuna 2 knifebot kutsuu +attack2 kun vastustaja on lähempänä kuin asetettu matka knifebot_distance2; Jos tämä on asetettuna 3 knifebot käyttää molempia yhteen. Esimerkki: Vastustaja tulee knifebot_distance1 alueeseen mutta on silti kauempana knifebot_distance2 - knifebot käyttää +attack vahingoittaakseen vastustajaa (slash). Sitten hän liikkuu knifebot_distance2 alueeseen - knifebot käyttää +attack2 vahingoittaakseen vastustajaa (stab).
knifebot_attack_1shortbool001Aktivoi/Deaktivoi knifebot_distance2 käytön +attack tilalle. (Hyödyllinen pääosumien saamiseksi).
knifebot_distance1float80-∞+∞Käyttää annettua arvoa matkan kynnyksenä +attack hyökkäysmetodille.
knifebot_distance2float64-∞+∞Käyttää annettua arvoa matkan kynnyksenä +attack2 hyökkäysmetodille.
knifebot_distance_script_alwaysfloat96-∞+∞Käyttää annettua arvoa matkan kynnyksenä knifebot_script_always laukaisuun.
knifebot_distance_script_enterfloat96-∞+∞Käyttää annettua arvoa matkan kynnyksenä knifebot_script_enter laukaisemiseen. Pitäisi olla vähemmän tai yhtä paljon kuin knifebot_distance_script_leave
knifebot_distance_script_leavefloat96-∞+∞Käyttää annettua arvoa matkan kynnyksenä knifebot_script_enter laukaisemiseen. Pitäisi olla enemmän tai yhtä paljon kuin knifebot_distance_script_enter
knifebot_hitteammatesbool001Aktivoi/Deaktivoi Välittäminen siitä minkä team ID:n peli on lähettänyt. Tämä tarkoittaa sitä että komennolla knifebot alkaa lyömään tiimiläisiä.
knifebot_script_alwaysstring0n/an/aJatkaa annetun skriptin laukaisemisen (loop) kun matka kohteeseen on vähemmän kuin annettu arvo knifebot_distance_script_always.
knifebot_script_enterstring0n/an/aLaukaise annettu skripti kun matka kohteeseen on vähemmän tai yhtä paljon kuin arvo joka on annettu knifebot_distance_script_enter.
knifebot_script_leavestring0n/an/aLaukaise annettu skripti kun matka kohteeseen on enemmän tai yhtä paljon kuin arvo joka on annettu knifebot_distance_script_leave.
max_flashint00255Käyttää annettua arvoa maksimaalisena "alpha" arvona kun olet häikäistynä.
ondeath_cmdfloat0-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi tietyn komennon laukaisemisen kun pelaajasi kuolee.
ondeath_cmd_offsetfloat0-∞+∞Käyttää annettua arvoa myöhempään (millisekunneissa) jota voi käyttää ondeath_cmd laukaisemisessa.
onrevive_cmdfloat0-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi tietyn komennon laukaisemisen kun syntyy uudelleen.
onrevive_cmd_offsetfloat0-∞+∞Käyttää annettua arvoa myöhempään (millisekunneissa) jota voi käyttää onrevive_cmd laukaisemisessa.
onroundend_cmdfloat0-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi tietyn komennon laukaisemisen kun kierros päättyy.
onroundend_cmd_offsetfloat4900-∞+∞Käyttää annettua arvoa myöhempään (millisekunneissa) jota voi käyttää onroundend_cmd laukaisemisessa.
pitchspeedfloat0-∞+∞Käyttää annettua arvoa pystysuorassa kiertämiseen 1 ruudussa.
r_norefreshfloat0-∞+∞Kopiocvari r_norefresh:sta jota käytetään yhdessä +fps_boost kanssa.
speedfloat1000-∞+∞Käyttää annettua arvoa käsittelyn nopeudessa pelaajan fysiikassa.
stairrun_buttonsfloat180-∞+∞Käyttää annettua arvoa joka havaitsee liikkumisen suunnan (näppäimistön napeilla) kun vauhti on alhaisempi kuin määritetty.
stairrun_framesfloat0.03-∞+∞Kertoo annetun arvon nykyisellä horisontaalisella vauhdilla ja käyttää tulosta matkana jolla tarkistaa esteet sinun edessäsi. Jos este on havaittu, pelaaja tekee double duckin.
stairrun_frames_maxfloat8-∞+∞Käyttää annettua arvoa ylärajana stairrun_frames kertomisen jälkeen.
stairrun_nsdfloat1-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi vauhdin menettämisen kukistamisen.
stairrun_use_fps_boostfloat0-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi +^fps_boost käytön kun tehdään stair runia.
strafe_dirint003Käyttää annettua arvoa pakottaakseen +strafe suunnan. Jos se on asetettuna 0 strafet menevät suoraan; Jos se on asetettuna 1 strafet menevät oikeelle; Jos se on asetettuna 2 strafet menevät taaksepäin; Jos se on asetettuna 3 strafet menevät vasemmalle.
strafe_dir_autoint101Aktivoi/Deaktivoi automaattisen strafen suunnan selvittämisen +strafelle. Jos se on asetettuna 0 suunta asetetaan viimeiseksi painettuun nappiin; Jos se on asetettuna 1 suunta otetaan tämänhetkisestä liikkeen kulmasta.
strafe_forwardmovefloat35851-∞+∞Käyttää annettua arvoa "virtuaalisessa" cl_forwardmove tai code>cl_sidespeed, mutta riippuu mihin suuntaan pelaaja juoksee.
strafe_forwardmove_constint001Jos tämä on asetettuna 0 strafe_forwardmove arvo jaetaan horisontaalisella vauhdilla.
strafe_helperint0063Aktivoi/Deaktivoi strafe avustajan. Erilaiset moodit voi yhdistää. Jos tämä on asetettuna 1 strafe avustaja filtteröi väärät napin painallukset; Jos tämä on asetettuna 2 strafe avustaja lähettää oikeat napin painallukset automaattisesti; Jos tämä on asetettuna 4 strafe avustaja boostaa sinua forwardmovessa. (strafe hack metodi); Jos tämä on asetettuna 8 strafe avustaja estää väärät hiiren liikkeet; Jos tämä on asetettuna 32 strafe avustaja piirtää sinulle ylimääräisen päällyksen erilaisilla väreillä sillä aikaan kun liikut.
strafe_helper_adelayfloat00+∞Käyttää annettua arvoa asteen kierron rajana jonka pitää kääntää toiseen suuntaan nykyisestä strafesta että strafe_helper aktivoituu.
strafe_helper_adelay_smoothfloat0-∞+∞Käyttää annettua arvoa asteen kääntymisen kertojana joka on tehty toiseen suuntaan, jotta asteen kääntyminen voidaan käyttää edelliseen suuntaan kun strafe_helper_adelay on käytössä. Esimerkki: Flatcheat jatkaa sinun kääntämistä vasemmalle vaikka olet jo kääntymässä oikeelle jos strafe_helper_adelay on käytössä.
strafe_helper_althresholdfloat-0.001-∞0Käyttää annettua arvoa strafe_helper aktivointiin kynnyksellä kun vasemmalla ero edelliseen kuvakulmaan ja nykyiseen kuvakulmaan on vähemmän kuin tämä arvo.
strafe_helper_arthresholdfloat0.0010+∞Käyttää annettua arvoa strafe_helper aktivointiin kynnyksellä kun oikealla ero edelliseen kuvakulmaan ja nykyiseen kuvakulmaan on vähemmän kuin tämä arvo.
strafe_helper_blocker_smoothfloat0-∞+∞Kun strafe_helper tyyppi 8 on käytössä ja yrität kääntää hiirtäsi väärään suuntaan sinun hiiren herkkyys kerrotaan annetulla arvolla. Jos tämä on asetettu 0 hiiren liike estetään kokonaan.
strafe_helper_boostfloat250-∞+∞Tämä arvo jaetaan horisontaalisella nopeudella ja sen jälkeen tulos asetetaan forwardmoven tai sidemoven asetuksiin pelimoottorissa strafeemisen aikana. Tämän arvon vaihtaminen voi johtaa odottamattomiin tai ei haluttuihin tuloksiin.
strafe_helper_dirint003Käyttää annettua arvoa pakottaakseen strafe_helper suunnan. Jos se on asetettuna 0 strafet menevät suoraan; Jos se on asetettuna 1 strafet menevät oikeelle; Jos se on asetettuna 2 strafet menevät taaksepäin; Jos se on asetettuna 3 strafet menevät vasemmalle.
strafe_helper_dir_autobool001Aktivoi/Deaktivoi automaattinen strafe_helper suunnan selvittäminen pelaajan liikkeen kulmasta.
strafe_helper_dir_auto_minspeedfloat200-∞+∞Käyttää annettua arvoa pienimpänä edellytyksenä horisontaalisessa nopeudessa että strafe_helper_dir_auto menisi päälle. Jos edellytys ei ole saavutettu, edellistä suuntaa käytetään.
strafe_helper_maxstrafesint25513371337Käyttää annettua arvoa maksimaaliseen määrään strafeja jonka voit tehdä yhdessä strafe_helper hypyssä.
strafe_helper_maxstrafes_methodint1-∞+∞Kontrolloi tapaa jolla strafe_helper_maxstrafes toimii. Jos tämä on asetettuna 0 flatcheat estää kaikki hiiren ja näppäimistön syötteen kun strafe_helper_maxstrafes on laukaistuna; Jos tämä on asetettuna 1 flatcheat deaktivoi strafe-helper kun strafe_helper_maxstrafes on laukaistuna;
strafe_helper_minspeedfloat004096Käyttää annettua arvoa alhaisimpana edelletyksenä horisontaaliselle vauhdille joka laukaisee strafe_helper
strafe_helper_skip_framesint00+∞Käyttää annettua arvoa myöhäisenä freimeissä ennenkuin alkaa tekemään toista strafea. Esimerkki: Jos se on asetettuna 2 strafe_helper odottaa kaksi freimiä samalla hetkellä kun strafe vasemmalle on tehty ja hiiren liike oikealle on havaittu.
strafe_helper_surfix_velocityfloat7500+∞Kun olet lentämässä surfin pintaan ja matka on pienempi kuin tämä arvo ja se pinta on alapuolellasi sen verran kuin on asetettuna strafe_helper_surfix_vertical strafe_helper menee pois päältä. Jos se on asetettuna 0 tämä tarkistus on pois päältä.
strafe_helper_surfix_verticalfloat160+∞Kun vaaka matka surfin pintaan on alhaisempi kuin arvo strafe_helperssa Jos se on asetettu 0 tämä deaktivoituu.
strafe_helper_trainer_fadespeedfloat1000-∞+∞Tämä arvo täsmentää näytön "fade out" siirtymisen nopeuden engine ticks /second. Mitä korkeempi arvo, sitä nopeempi siirtyminen.
strafe_helper_trainer_fadetimefloat0.5-∞+∞Tämä arvo täsmentää maksimaalisen näytön "faden" keston sekunneissa.
strafe_nsdfloat1-∞+∞Aktivoi/Deaktivoi noslowdown metodi joka on käytössä +strafe:ssa. Tämän on tehnyt Terazoid.
strafe_nsd_anglefloat30-∞+∞Magic constant jos haluat no slow down strafeja.
strafe_nsd_movefloat435-∞+∞Magic constant jos haluat no slow down strafeja.
strafe_nsd_speedfloat6900000-∞+∞Magic constant jos haluat no slow down strafeja.
strafe_sidemovefloat10000-∞+∞Käyttää annettua arvoa "virtuaalisessa" cl_forwardmove tai cl_sidespeed :issä, riippuuen lentosuunnasta. Tämän arvon vaihtaminen voi aiheuttaa odottamattomia tai ei haluttuja tuloksia.
strafe_use_fps_boostbool101Aktivoi/Deaktivoi +fps_boost suorittaminen kun +strafe on suoritettavana.
strafe_use_fps_helperbool001Aktivoi/Deaktivoi fps_helper käyttö kun +strafe on suoritettavana.
superhot_modebool001Aktivoi/Deaktivoi Super Hot easter egg. Kun tämä on käytössä, speed on 1 kun mitään syötettä ei ole havaittu ja palautetaan takaisin vanhaan asetukseen kun jotain syötettä havaitaan.
svc_toggle_setanglebool001Aktivoi/Deaktivoi setangle viestien ohittaminen palvelimesta johon olet yhdistettynä.
yawspeedfloat0-∞+∞Käyttää annettua arvoa sinä määränä mitä horisontaalista asteliikettä voit tehdä 1 ruudussa.

List of all commands

Command Arguments Description
+bhopn/aLaukaisee bunny hop hackin.
+bhop_standupn/aLaukaisee standup bunny hop hackin. Sama voidaan tehdä käyttämällä +duck kun +bhop>/code> on käytössä.
+fastrunn/aLaukaisee fastrunin.
+fps_boostn/aLaukaisee FPS Boost ohjelman. Suorittaa +fps_boost.cfg aktivoidessa ja -fps_boost.cfg deaktivoinnissa. katso fps_boost_skip_nframes ja fps_boost_use_config jos haluat lisää tietoa.
+goto_playern/aLaukaisee pelaajan seurantabotin. Katso pelin muuttujat.
+groundstrafen/aLaukaisee groundstrafe hackin.
+groundstrafe_standupn/aLaukaisee standup groundstrafe hackin. Sama voidaan tehdä käyttämällä +duck kun +groundstrafe>/code> on käytössä.
+hj_measuren/aLaukaisee highjumpin pituuslaskun. Näyttää sinulle matkan pituuden toiselle puolelle. Tähtää maahan ennen hyppyä ja näet pituuden.
+jumpbugn/aLaukaisee jumpbug hackin.
+stairrunn/aLaukaisee stair run hackin.
+strafen/aLaukaisee strafe hackin.
+thirdpersonn/aLaukaisee third person hackin. Avaa sisäänrakennetun pelin asetuksen. Aseta cam_idealyaw suoraan 0 kun käytät tätä.
bind"key" "command"Kiinnittää tietyn command toiseen key. Toimii samalla tavalla kuin sisäänrakennettu toiminto, syrjäyttää pelin omat kiinnitykset.
execfilenameLukee filename rivi riviltä ja suorittaa jokaisen rivin komentona konsolissa. Kaikki mitä olet kirjottanut // jälkeen, syrjäytetään. Suorittaminen alikansioista on myös toiminnassa.
force_aliven/aPakota flatcheat ajattelemaan että pelaajasi on elossa.
force_deadn/aPakota flatcheat ajattelemaan että pelaajasi on kuollut.
inadd [milliseconds|now] command
del #ID
list
Suorittaa command määritetyllä määrällä millisekunteja. Lisätietoja saat suorittamalla in konsolissa.
nonsteamid"method" [VALVE/STEAM_X:X:XXXXXXXXXX]Lisää uuden ominaisuuden jonka avulla voit vaihtaa yhdistämisen protokollaa non-Steamiin kirjoittamalla tietty tai satunnainen non-Steam ID. Katso nonsteamid help jos haluat lisätietoa tällä hetkellä olevista metodeista.
pitchspeed_randommin maxAsettaa pitchspeed satunnaiselle luvulle min ja max välille.
screeninfo"type" [X Y | RRR GGG BBB AAA]Aseta paikka tai väri valitulle "screeninfo" tyypille.
_x000D_ Jos haluat X: 0.0 on vasen reuna, 1.0 on oikea reuna;
x000D_ Jos haluat Y: 0.0 on ylänäyttö 1.0 on alanäyttö;
_x000D_ Punainen, vihreä, sininen ja alpha kanavilla on minimaalinen arvo0 ja maksimaalinen arvo255.
unbind"key"Avaa tietyn key. Toimii samalla tavalla kuin peliin sisäänrakennettu toiminto.
unbindalln/aAvaa kaikki flatcheatin bind kiinnitetyt näppäimet.
yawspeed_randommin maxAsettaa yawspeed satunnaiseen lukuun min ja max välillä.