A Hint for the fast search in the following lists

For the fast cvar or command search, use your brwoser's functionality — shortcut Ctrl+F


List of all cvars (client variables)

Type definitions
bool
cvar can take a value only of 0 (disabled) and 1 (enabled)
int
cvar can take only integer values, otherwise result is not defined (crashes are possible)
float
(floating point value) cvar value can be any real number
Cvar Type Def Min Max Description
autoduckfloat008192Įvykdo +duck komandą, kai atstumas iki grindų/apačios yra mažesnis, nei nurodyta reikšmė.
autoduck_hjfloat0-∞+∞Atstumas, skirtas matuoti kliūtis, esančias priešais žaidėją. Jei buvo aptikta kliūtis, įvykdoma +duck komanda.
bhop_scroll_countfloat26 8064Naudoja nurodytą intervalą, imituotų 'scroll'ų' skaičių nustatymui, krentant apačion ir šokant nuo grindų.
bhop_scroll_perfect_cjbool001Priversti nepriekaištingus šuolius, kai yra naudojamas 'groundstrafe' hack'as darant CountJump.
bhop_scroll_startfloat23 6064Naudoja nurodytą intervalą, atstumui nuo grindų/apačios nustatyti ('frame'ais'), kuris bus naudojamas, kaip pradinis taškas 'scroll'ų' imitavimui.
bhop_standupbool001Jei įjungta, įvykdo +bhop_standup komandą šuolių metu. Tai užtikrina, kad komandos: +bhop ir +duck, būtų įvykdytos tuo pačiu metu.
bhop_standup_pressfloat21 1064Naudoja nurodytą intervalą, atstumui nuo grindų/apačios ('frame'ais'), kuris bus komandos, +duck, paleistis, nustatyti.
bhop_standup_releasefloat21 1064Naudoja nurodytą intervalą, atstumui nuo grindų/apačios ('frame'ais'), kuris bus komandos, -duck, paleistis, nustatyti.
bhop_wogfloat-1-∞+∞Laukti ant grindų, kol dabartinis horizontalus greitis yra didesnis nei naudojama reikšmė (uždrausti tolimesnius šuolius).
Jei nustatyta į 0, bhop_wog bus išjungtas;
Jei nustatyta į 1, bhop_wog veiks automatiniu režimu.
Automatinis režimas apsaugo nuo greičio kritimo šokinėjant. Pavyzdys: flatcheat nešoks, jei horizontalus greitis yra didesnis ar lygus 300 šokinėjant su peiliu.
bhop_wog_edgefloat4-∞+∞Automatiškai išjungti bhop_wog, jei atstumas nuo žaidėjo iki grindų krašto yra mažesnis negu arba lygus nurodytai reikšmei.
bhop_wog_percent_gtfloat101bhop_wog komandos įjungimo šansas, kai greitis yra didesnis nei nurodyta reikšmė bhop_wog CVAR'e.
Jei bhop_wog_percent_gt yra pajudintas (pakeista jo (CVAR'o) reikšmė), tada įvykdytas šuolis yra NO SLOW DOWN (nesulėtintas).
bhop_wog_percent_ltfloat001bhop_wog komandos įjungimo šansas, kai greitis yra mažesnis nei nurodyta reikšmė bhop_wog CVAR'e. Jei bhop_wog_percent_lt nėra pajudintas (nepakeista jo (CVAR'o) reikšmė), tai įvykdytas šuolis yra PERFECT JUMP (tobulas šuolis).
bhop_wog_skip_frame_gtfloat001Papildomo 'frame'o' praleidimo šansas, kai bhop_wog_percent_gt yra pajudintas (pakeista jo (CVAR'o) reikšmė) ir greitis yra didesnis nei nurodyta reikšmė bhop_wog CVAR'e.
bhop_wog_skip_frame_ltfloat001Papildomo 'frame'o' praleidimo šansas, kai bhop_wog_lt yra pajudintas (pakeista jo (CVAR'o) reikšmė) ir greitis yra mažesnis nei nurodyta reikšmė bhop_wog CVAR'e.
edge_autojumpfloat008192Naudoja nurodytą reikšmę, kaip ribą automatiškam šuoliui, kai pasiekiamas šis atstumas iki krašto. Atsižvelgiant į tai, jog edgefriction yra 2, rekomenduojama reikšmė yra daugiau nei 2.
edge_max_distfloat3608192Maksimalus atstumas, kuriuo reikia matuoti artimiausią kraštą nuo grindų iki žaidėjo. Rekomenduojama laikyti mažiau nei 36 unit'ai (žaidėjo spindulys). Kitu atveju, yra šansas gauti neteisingas reikšmes.
espbool101Įjungti/Išjungti ESP paprogramę.
esp_entitiesbool101Įjungti/Išjungti ESP esybių ('entities') paprogramę.
esp_entities_colorint4225 150 0 2550255Naudoja nurodytas reikšmes, rodomų esybių ('entities') (mažų kvadratų ir ginklų pavadinimų) RGBA spalvoms nustatyti.
esp_entities_only_weaponsbool101Įjungti/Išjungti ginklų esybių ('entities') rodymą.
esp_entities_weapon_namesbool101Įjungti/Išjungti ginklų pavadinimų rodymą, vietoj kvadratų.
esp_playersbool101Įjungti/Išjungti žaidėjų rodymą.
esp_players_nameint31031Maksimalus rodomo žaidėjo vardo ilgis.
esp_players_square_sizefloat512-∞+∞Atvaizduoto ESP kvadrato dydis, kuris yra priklausomas nuo atstumo.
esp_players_square_widthfloat1-∞+∞Linijos, kuri suformuoja ESP kvadratą, plotis.
esp_soundsbool101Įjungti/Išjungti žaidimo garsų atvaizdavimą (tolimą ESP).
esp_sounds_fade_timeint10240+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip kiekvieno atvaizduoto garso gyvenimo trukmę (TTL) milisekundėmis.
esp_sounds_ignore_entidbool001Įjungti/Išjungti komandos narių ID, gautą iš esybių ('entities') žaidime, ignoravimą. Jei įjungta, Garso ESP atvaizduoja visas esybes ('entities') viena (žalia) spalva. Naudingas 'hardcore' anti-wallhack'ui.
esp_sounds_square_sizefloat256-∞+∞Atvaizduoto Garso ESP kvadrato dydis, kuris yra priklausomas nuo atstumo.
esp_sounds_square_widthfloat1-∞+∞Linijos, kuri suformuoja Garso ESP kvadratą, plotis.
fastrun_forwardmovefloat267.876-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę virtualiam cl_forwardmove nustatyti. Šios komandos pakeitimas gali privesti prie netikėtų ir/arba nemalonių pasekmių.
fastrun_sidemovefloat135.063-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę virtualiam cl_sidespeed nustatyti. Šios komandos pakeitimas gali privesti prie netikėtų ir/arba nemalonių pasekmių.
fps_boost_skip_nframesfloat7-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip skaičių 'frame'ų', kuriuos reikia pašalinti, prieš rodant Jums kitą 'frame'ą'.
fps_boost_use_configbool101Įjungti/Išjungti +fps_boost.cfg ir -fps_boost.cfg paleidimą pasikeitus +fps_boost būsenai.
fps_helperint00+∞Priversti žaidimo variklį naudoti jūsų geidžiamą FPS, kai pasikeičia +fps_boost būsena. Jei jūsų realus FPS yra didesnis nei nurodyta reikšmė, bus aktyvuotas 'speedhack'as', kad sumažinti jūsų FPS. Jei jūsų realus FPS yra mažesnis nei nurodyta reikšmė, 'slowhack'as' bus įjungtas, kad padidinti jūsų FPS.
goto_playerint0033Automatiškai sekti kito žaidėjo kelią.
Jei nustatyta į 0, +goto_player seks artimiausią žaidėją;
Jei nustatyta į ID, +goto_player seks žaidėją su nurodytu ID [nuo 1 iki 32] (norint pamatyti visų žaidėjų ID, parašykit komandą status į konsolę);
Jei nustatyta į 33, +goto_player seks žaidėją, į kūrį pirma nusitaikėte po +goto_player paleidimo.
goto_player_dist_maxfloat512-∞+∞Maksimalus atstumas, norint sekti žaidėją. Jei viršyta, nustos sekti taikinį.
goto_player_dist_minfloat36-∞+∞Minimalus atstumas, norint sekti žaidėją. Jei prisiartinta, nustos sekti taikinį.
goto_player_teammatesint102Filtruoti žaidėjus pagal jų komandų ID.
Esant 0, +goto_player bus išjungtas komandos nariams (sekti tik priešininkus);
Esant 1, +goto_player bus įjungtas komandos nariams (sekti visus);
Esant 2, +goto_player bus įungtas tik komandos nariams (sekti tik komandos narius).
goto_player_use_viewanglesbool001Įjungti/Išjungti neaptinkamą +goto_player naudojant 'viewangles' vietoj 'movevars'.
gs_nsd_ground_anglefloat15090Kontruoliuoja 'groundstrafe' nesulėtėjimo režimą, priklausomai nuo paviršiaus, naudojamo 'groundstraf'inimui'.
Jei paviršius/grindų kampas α ≥ β NSD režime yra išjungtas, tai kur α, yra tikrasis grindų nuolydžio kampas, o β yra naudojama reikšmė.
Jei nustatyta į 0, NSD režimas visada bus išjungtas;
Jei nustatyta į 90, NSD režimas visada bus įjungtas.
gs_scroll_count_end_maxint3064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip didžiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato +duck kiekį, kuris bus išsiųstas žaidimui nutūpus.
gs_scroll_count_end_minint2064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žemiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato +duck kiekį, kuris bus išsiųstas žaidimui nutūpus.
gs_scroll_count_start_maxint3064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip aukščiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato +duck kiekį, kuris bus išsiųstas žaidimui pakilus nuo grindų/apačios.
gs_scroll_count_start_minint2064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žemiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato +duck kiekį, kuris bus išsiųstas žaidimui pakilus nuo grindų/apačios.
gs_scroll_end_maxint10064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip aukščiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį prieš nukrentant ant grindų/apačios, kuriuo bus žymima, kada nustoti siųsti +duck komandas.
gs_scroll_end_minint8064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žemiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį prieš nukrentant ant grindų/apačios, kuriuo bus žymima, kada nustoti siųsti +duck komandas.
gs_scroll_force_diff_countbool101Įjungti/Išjungti pagalbinį, atsitiktinai sugeneruotų reikšmių valdymą, kad jas priversti būtų kitokiomis nei kiekvienas 'groundstrafe' šuolis.
gs_scroll_interval_release_maxint1064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip aukščiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį, kurį reikia pašalinti, kad +duck komanda galėtų būti išsiųsta į žaidimą.
gs_scroll_interval_release_minint1064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žemiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį, kurį reikia pašalinti, kad +duck komanda galėtų būti išsiųsta į žaidimą.
gs_scroll_start_maxint8064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip aukščiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį pašokus nuo grindų, kuriais bus žymima, kada nustoti +duck komandų siuntimą.
gs_scroll_start_minint6064Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žemiausią ribą atsitiktinai sugeneruotam numeriui, kuris numato 'frame'ų' kiekį prieš nusileidžiant ant žemės, kuriais bus žymima, kada nustoti +duck komandų siuntimą.
gs_standupint0064Paleidžia +duck komandą 'groundstraf'inimo' metu, kai atstumas nuo žemės yra mažesnis nei pasirinkta reikšmė.
hide_sniper_scopebool001Įjungti/Išjungti juodo 'sprite' aplink 'crosshair'ą' rodymą, kai yra naudojamasi 'zoom'u'.
hj_measure_beam_bfloat101Mėlynos spalvos kiekis, kurį reikia panaudoti, kai atvaizduojamas statmenas, iškviestas +hj_measure.
hj_measure_beam_gfloat001Žalios spalvos kiekis, kurį reikia panaudoti, kai atvaizduojamas statmuo, iškviestas +hj_measure.
hj_measure_beam_lifefloat0.01501Statmens gyvenimo trukmė (sekundės), iškviesta +hj_measure.
hj_measure_beam_rfloat0.501Raudonos spalvos kiekis, kurį reikia panaudoti, kai atvaizduojamas statmenas, iškviestas +hj_measure.
hj_measure_font_colorint4255 255 255 2550255Naudoja nurodytą reikšmę, nustatant šrifto, nupiešto +hj_measure, RGBA spalvas.
jumpbug_fps_maxfloat100-∞+∞Maksimalus FPS, kuris gali būti nustatytas fps kritimo simuliacijos metu (privalo būti didesnis nei jumpbug_fps_min).
jumpbug_fps_minfloat20-∞+∞Minimalus fps, kurį galima nustatyti fps 'drop'o' simuliacijos metu (privalo būti mažiau nei jumpbug_fps_max).
jumpbug_slowmobool001Įjungti/Išjungti 'jumpbug'o' metodą su 'slowhack'.
Jei nustatyta į 0, bus naudojamas 'speedhack'o' metodas;
Jei nustatyta į 0, bus naudojamas 'slowhack'o metodas.
knifebotint003Kontroliuoti 'knifebot'o' nustatymus.
Jei nustatyta į 0, 'knifebot'as' - išjungtas;
Jei nustatyta į 1, 'knifebot'as' iškviečia +attack, kai priešininkas yra arčiau nei nustatytu atstumu knifebot_distance1 CVAR'e;
Jei nustatyta į 2, 'knifebot'as' iškviečia +attack2, kai priešininkas yra arčiau nei nustatytu atstumu knifebot_distance2 CVAR'e;
Jei nustatyta į 3, 'knifebot'as' sujungia abu metodus. Pavyzdys: priešininkas įeina knifebot_distance1 barjerą, bet yra toliau nei knifebot_distance2 - 'knifebot'as' iškvies +attack komandą, kad sužalotų priešą (įpjaus). Tada jis (priešininkas) įeina knifebot_distance2 zoną - 'knifebot'as' iškvies +attack2, kad sužalotų priešą (įdurs).
knifebot_attack_1shortbool001Įjungti/Išjungti knifebot_distance2 naudojimą +attack komandai (naudinga darant 'headshot'us' pjaustant [t. y., attack1]).
knifebot_distance1float80-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip atstumo ribą +attack atakos metodui.
knifebot_distance2float64-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip atstumo ribą +attack2 atakos metodui.
knifebot_distance_script_alwaysfloat96-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip atstumo ribą knifebot_script_always iškvietimui.
knifebot_distance_script_enterfloat96-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip atstumo ribą knifebot_script_enter iškvietimui. Turėtų būti mažiau nei arba lygu knifebot_distance_script_leave CVAR'ui.
knifebot_distance_script_leavefloat96-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip atstumo ribą knifebot_script_leave iškvietimui. Turėtų būti daugiau nei arba lygu knifebot_distance_script_enter CVAR'ui.
knifebot_hitteammatesbool001Įjungti/Išjungti komandos ID, gautą iš žaidėjų, esančių žaidime, ignoravimą.
knifebot_script_alwaysstring0n/an/aKviesti (ciklą) 'įėjo' script'ą, kai atstumas iki taikinio yra mažesnis nei nurodytas knifebot_distance_script_always CVAR'e.
knifebot_script_enterstring0n/an/aIškviesti 'įėjo' script'ą vieną kartą, kai atstumas iki taikinio yra mažesnis nei arba lygus nurodytam knifebot_distance_script_enter CVAR'e.
knifebot_script_leavestring0n/an/aIškviesti 'įėjo' script'ą vieną kartą, kai atstumas iki taikinio yra didesnis nei arba lygus nurodytam knifebot_distance_script_leave CVAR'e.
max_flashint00255Naudoja nurodytą reikšmę, kaip maksimalią alpha reikšmę 'flash'o' perdangai.
ondeath_cmdfloat0-∞+∞Įjungti/Išjungti nurodytos komandos iškvietimą mirus tavo žaidėjui.
ondeath_cmd_offsetfloat0-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip uždelsimą (milisekundėmis) ondeath_cmd komandos iškvietimui.
onrevive_cmdfloat0-∞+∞Įjungti/Išjungti nurodytos komandos iškvietimą prisikėlus tavo žaidėjui.
onrevive_cmd_offsetfloat0-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip uždelsimą (milisekundėmis) onrevive_cmd komandos iškvietimui.
onroundend_cmdfloat0-∞+∞Įjungti/Išjungti nurodytos komandos iškvietimą pasibaigus raundui.
onroundend_cmd_offsetfloat4900-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip uždelsimą (milisekundėmis) onroundend_cmd komandos iškvietimui.
pitchspeedfloat0-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip vertikalaus laipsnio kiekį 1 'frame'.
r_norefreshfloat0-∞+∞r_norefresh CVAR'o kopija, kuri yra naudojama kartu su +fps_boost
speedfloat1000-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip žaidėjo fizikos procesavimo greičio faktorių
stairrun_buttonsfloat180-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę judėjimo krypčiai (pagal mygtukus) nustatyti, kai tavo greitis yra mažesnis nei nurodytas.
stairrun_framesfloat0.03-∞+∞Padaugina nurodytą reikšmę iš tavo dabartinio horizontalaus greičio ir panaudoja gautą rezultatą, kaip atstumą, patikrinti, ar yra kliūčių priešais tave. Jei aptikta kliūtis, jūsų žaidėjas atlieka dviguba pritūpimą.
stairrun_frames_maxfloat8-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip viršutinę ribą stairrun_frames po multiplikacijos.
stairrun_nsdfloat1-∞+∞Įjungti/Išjungti greičio praradimo slopinimą.
stairrun_use_fps_boostfloat0-∞+∞Įjungti/Išjungti +^fps_boost naudojimą, kai atliekamas laiptų bėgimas.
strafe_dirint003Naudoja nurodytą reikšmę priverstinai pakeisti +strafe kryptį
Jei nustatyta į 0, 'strafe'ai' bus priekinės krypties;
Jei nustatyta į 1, 'strafe'ai' bus dešinės krypties;
Jei nustatyta į 2, 'strafe'ai' bus atbulinės krypties;
Jei nustatyta į 3, 'strafe'ai' bus kairės krypties.
strafe_dir_autoint101Įjungti/Išjungti automatinią 'strafe'ų' kryptį +strafe komandai
Jei nustatyta į 0, kryptis bus nustatyta pagal paskutinį paspautą mygtuką;
Jei nustatyta į 1, kryptis bus nustatyta pagal dabartinį greičio kampą.
strafe_forwardmovefloat35851-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę 'virtualiame' cl_forwardmove ar cl_sidespeed, priklausomai nuo bėgimo krypties.
strafe_forwardmove_constint001Jei nustatytą į 0, strafe_forwardmove reikšmė bus padalinta iš horizontalaus greičio.␣
strafe_helperint0063Įjungti/Išjungti 'strafe' pagalbininką. Skirtingi režimai gali būti sujungti į vieną.
Jei nustatyta į 1, 'strafe' pagalbininkas išfiltruoja negalimus mygtukų paspaudimus;
Jei nustatyta į 2, 'strafe' pagalbininkas automatiškai išsiunčia teisingus mygtukus;
Jei nustatyta į 4, 'strafe' pagalbininkas paspartina tave su forwardmove ('strafe' hack metodas);
Jei nustatyta į 8, 'strafe' pagalbininkas užblokuoja negalimus pelės judesius;
Jei nustatyta į 32, 'strafe' pagalbininkas nupiešia perdangą su tam tikromis spalvomis tavo judėjimo metu;
strafe_helper_adelayfloat00+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip sukimosi laipsnių ribą, kuri turi būti 'padaryta' priešingoje pusėje dabartinio 'strafe'o', norint įjungti strafe_helper ton pusėn.
strafe_helper_adelay_smoothfloat0-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę kaip daugiklį sukimosi laipsniui, kurie yra padarytas priešingoje kryptyje, kad pritaikytų sukimosi laipsnių praeitoje kryptyje, kol strafe_helper_adelay vis dar dirba. Pavyzdys: flatcheat nenustos sukti jūsų kairėn, kol jūs suksities dešinėn, jei strafe_helper_adelay veikia.
strafe_helper_althresholdfloat-0.001-∞0Naudoja nurodytą reikšmę, kaip ribą, įjungti strafe_helper į kairę, kai skirtumas tarp praeito stebėjimo kampo ir dabartinio stebėjimo kampo yra mažiau nei ši reikšmė.
strafe_helper_arthresholdfloat0.0010+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip ribą, įjungti strafe_helper į kairę, kai skirtumas tarp praeito stebėjimo kampo ir dabartinio stebėjimo kampo yra mažiau nei ši reikšmė.
strafe_helper_blocker_smoothfloat0-∞+∞Kai strafe_helper 8 tipas yra įjungtas ir jūs bandote pasukti savo pelę neteisinga kryptimi, jūsų pelės jautrumas bus padaugintas iš nurodytos reikšmės.
Jei nustatyta į 0, pelės judėjimas bus visiškai užblokuotas.
strafe_helper_boostfloat250-∞+∞Ši reikšmė yra padalinama iš horizontalaus greičio ir tada nustatoma, kaip forwardmove ar sidemove žaidimo variklyje 'straf'inimo' metu. Šios reikšmės pakeitimas gali privesti prie netikėtų ir/arba nemalonių pas
strafe_helper_dirint003Naudoja nurodytą reikšmę, kad priverstinai pakeistų strafe_helper reikšmę
Jei nustatytą į 0, 'strafe'ai' bus priekinės krypties;
Jei nustatytą į 1, 'strafe'ai' bus dešinės krypties;
Jei nustatytą į 2, 'strafe'ai' bus atbulinės krypties;
Jei nustatytą į 3, 'strafe'ai' bus kairės krypties.
strafe_helper_dir_autobool001Įjungti/Išjungti automatinį strafe_helper krypties, pagal žaidėjo greičio kampą, nustatymą.
strafe_helper_dir_auto_minspeedfloat200-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip minimaliai reikalingą horizontalų greitį, kad įjungti strafe_helper_dir_auto. Jei reikalavimas neįvykdytas, naudojama praeita kryptis.
strafe_helper_maxstrafesint25513371337Naudoja nurodytą reikšmę, kaip maksimalų kiekį 'strafe'ų', kurie turi būti padaryti strafe_helper vieno šuolio metu.
strafe_helper_maxstrafes_methodint1-∞+∞Kontroliuoti strafe_helper_maxstrafes veikimo principą.
Jei nustatyta į 0, flatcheat užblokuos betkokį pelės ir klaviatūros įvesti, kai strafe_helper_maxstrafes yra iškviestas;
Jei nustatyta į 1, flatcheat išjungs strafe_helper, kai strafe_helper_maxstrafes yra iškviestas;
strafe_helper_minspeedfloat004096Naudoja nurodytą reikšmę, kaip minimaliai reikalaujamą horizontalų greitį, kad įjungti strafe_helper.
strafe_helper_skip_framesint00+∞Naudoja nurodytą reikšmė, kaip uždelsimą 'frame'uose', kol nepradėjo atlikinėti kito 'strafe'o'. Example
Jei nustatyta į 2, strafe_helper palauks du 'frame'us' tuo momentu, kai 'strafe'ai' į kairę yra užbaigti ir pelės judesiai į dešinę buvo aptikti.
strafe_helper_surfix_velocityfloat7500+∞Kai atstumas iki 'surf'o' žemės, iki kurios tu skrendi, yra mažesnis nei šį reikšmė ir tas paviršius yra žemiau jūsų pagal atstumą, nustatytą strafe_helper_surfix_vertical CVAR'e, strafe_helper yra išjungtas.
Jei nustatyta į 0, šį patikra - išjungta.
strafe_helper_surfix_verticalfloat160+∞Kai vertikalus atstumas iki 'surf'o' paviršiaus yra mažesnis nei ši reikšmė strafe_helper.
Jei nustatyta į 0, ši patikra - išjungta.
strafe_helper_trainer_fadespeedfloat1000-∞+∞Ši reikšmė nurodo ekrano blukimo greitį iš perėjimo variklio 'tick'ais'/sekundėmis. Kuo aukštesnės reikšmė, tuo greitesnis perėjimas.
strafe_helper_trainer_fadetimefloat0.5-∞+∞Ši reikšmė nurodo maksimaliausią ekrano išblukimo trukmę sekundėmis.
strafe_nsdfloat1-∞+∞Įjungti/Išjungti nesulėtėjimo metodą +strafe pagal Terazoid.
strafe_nsd_anglefloat30-∞+∞Magiška konstanta, skirta nesulėtėjimiems 'strafe'ams'.
strafe_nsd_movefloat435-∞+∞Magiška konstanta, skirta nesulėtėjimiems 'strafe'ams'.
strafe_nsd_speedfloat6900000-∞+∞Magiška konstanta, skirta nesulėtėjimiems 'strafe'ams'.
strafe_sidemovefloat10000-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip 'virtualius' cl_forwardmove ar cl_sidespeed, priklausomai nuo skridimo krypties. Šios reikšmės keitimas gali privesti prie netikėtų ir/arba nemalonių pasekmių.
strafe_use_fps_boostbool101Įjungti/išjungti +fps_boost iškvietimą, kai kviečiamas +strafe
strafe_use_fps_helperbool001Įjungti/Išjungti fps_helper naudojimą, kai kviečiamas +strafe.
superhot_modebool001Įjungti/Išjungti Labai Karštą velykinį kiaušinį. Kai įjungta, speed yra nustatytas į 1, kai nėra aptikta jokios įvesties ir yra sugrąžinama į praeitą reikšmę, jos (įvesties) sulaukus.
svc_toggle_setanglebool001Įjungti/Išjungti setangle žinučių iš serverių ignoravimą.
yawspeedfloat0-∞+∞Naudoja nurodytą reikšmę, kaip horizontalaus sukimosi laipsnio kiekį 1 'frame'.

List of all commands

Command Arguments Description
+bhopn/aIškviečia 'bunny hop' hack'ą.
+bhop_standupn/aIškviečia 'standup bunny hop' hack'ą. Tas pats gali būti pasiekta iškviečiant +duck, kai kviečiama +bhop.
+fastrunn/aIškviečiai greito bėgimo 'straf'inimą'.
+fps_boostn/aIškviečia FPS boost technikas. Aktyvacijos metu +fps_boost.cfg paleidžia, o deaktyvacijos metu - -fps_boost.cfg. Peržiūrėkite fps_boost_skip_nframes ir fps_boost_use_config, norėdami sužinoti daugiau.
+goto_playern/aIškviečia žaidėjo sekimo bot'ą. Peržiūrėkite kintamuosius, norėdami sužinoti daugiau.
+groundstrafen/aIškviečiai 'groundstrafe' hack'ą.
+groundstrafe_standupn/aIškviečia 'standup groundstrafe' hack'ą. Tas pats gali būti pasiekta iškviečiant +duck, kai paleidžiama +groundstrafe.
+hj_measuren/aIškviečia high jump matavimo įrankį. Statmuo bus laikomas nuo paviršiaus, į kurį jūs taikoties, į kitoje pusėje esantį paviršių, su atstumu rodomu 'unit'ais'.
+jumpbugn/aIškviečiai 'jumpbug' hack'ą.
+stairrunn/aIškviečiai laiptų bėgimo hack'ą.
+strafen/aIškviečiai strafe hack'ą.
+thirdpersonn/aIškviečia trečiojo asmens hack'ą. Tai atrakina jau žaidime esančią funkciją. Nustatykite cam_idealyaw į 0, naudojant šią komandą.
bind"key" "command"Prijungia nurodytą komandą prie nurodyto mygtuko. Veikia taip, kaip ir jau žaidime esančios funkcijas, perkraus jau esančius 'bind'us'.
execfilenamePerskai failo_pavadinimas linija po linijos ir iškviečia kiekvieną liniją, kaip komandą konsolėje. Betkas, kas yra parašyta po // bus ignoruojama. Kvietimas iš sub-aplankų taip pat palaikomas.
force_aliven/aPriversti flatcheat manyti, kad jūsų žaidėjas yra gyvas.
force_deadn/aPriversti flatcheat manyti, kad jūsų žaidėjas yra miręs.
inadd [milliseconds|now] command
del #ID
list
Iškviečia komandąpo nurodytos trukmės (milisekundėmis). Norėdami sužinoti daugiau, rašykite in savo konsolėje.
nonsteamid"method" [VALVE/STEAM_X:X:XXXXXXXXXX]Prideda galimybę keisti savo prisijungimo protokolą į non-Steam su nurodytu ar atsitiktiniu non-Steam ID. Peržiūrėkite nonsteamid help, norėdami sužinoti daugiau apie dabar prieinamus metodus.
pitchspeed_randommin maxNustato pitchspeed į atsitiktinę reikšmę, esančią tarp min ir maks. reikšmių.
screeninfo"type" [X Y | RRR GGG BBB AAA]Nustatyti padėtį ar spalvą pasirinkto 'screeninfo' tipo.
X: 0.0, yra kairioji ekrano siena, 1.0 yra dešinioji ekrano siena;
Y: 0.0 yra viršutinė siena, 1.0 yra apatinė siena;
Raudona, žalia, mėlyna ir alpha kanalai turi minimalias (0) ir maksimalias (255) reikšmes
unbind"key"Atjungia nurodytą mygtuką. Veikia kaip ir žaidime esančios funkcijos.
unbindalln/aAtjungia visus mygtukus prijungtus su flatcheat'o bind.
yawspeed_randommin maxNustato yawspeed į atstiktinę reikšmę, esančią tarp min ir maks. reikšmių.