A Hint for the fast search in the following lists

For the fast cvar or command search, use your brwoser's functionality — shortcut Ctrl+F


List of all cvars (client variables)

Type definitions
bool
cvar can take a value only of 0 (disabled) and 1 (enabled)
int
cvar can take only integer values, otherwise result is not defined (crashes are possible)
float
(floating point value) cvar value can be any real number
Cvar Type Def Min Max Description
autoduckfloat008192Execută comanda +duck când distanţa până la pământ este mai mică decât valoarea dată.
autoduck_hjfloat0-∞+∞Distanţa pentru a detecta obstacolele din faţa jucătorului. Dacă un obstacol este detectat, se execută comanda +duck.
bhop_scroll_countfloat26 8064Utilizează intervalul dat pentru a determina câte scroll-uri să fie emulate în timpul căderii pe pământ și la săritura de pe podea.
bhop_scroll_perfect_cjbool001Forţează sărituri perfecte când e folosit groundstrafe hack pentru CountJump.
bhop_scroll_startfloat23 6064Utilizează intervalul dat pentru a determina distanţa în cadre până la pământ care va servi ca punct de start pentru emularea scroll.
bhop_standupbool001Dacă e activat, execută comanda +bhop_standup în timpul săriturilor, încât comenzile +bhop şi +duck sunt executate simultan.
bhop_standup_pressfloat21 1064Utilizează intervalul dat pentru a determina distanţa în cadre până la pământ care va declanșa executarea comenzii +duck.
bhop_standup_releasefloat21 1064Utilizează intervalul dat pentru a determina distanța în cadre de la pământ care va declanșa executarea -duck.
bhop_wogfloat-1-∞+∞Așteaptă pe pământ cât timp viteza orizontală curentă este mai mare decât valoarea folosită (împiedică sărituri ulterioare). Setat pe 0, e dezactivat. Setat pe -1, funcționează automat. Modul automat împiedică pierderile de viteză în timpul bhop-ului. Exemplu: flatcheat nu va sări dacă viteza orizontală este mai mare sau egală cu 300 în timpul săriturii cu cuțitul.
bhop_wog_edgefloat4-∞+∞Dezactivează automat bhop_wog dacă distanța până la marginea pământului este mai mică sau egală cu valoarea dată.
bhop_wog_percent_gtfloat101Șansa de activare a bhop_wog atunci când viteza este mai mare decât valoarea atribuită. Dacă bhop_wog_percent_gt este activat, atunci săritura executată este o săritură FĂRĂ ÎNCETINIRE.
bhop_wog_percent_ltfloat001Șansa de activare a bhop_wog atunci când viteza este mai mică decât valoarea atribuită. Dacă bhop_wog_percent_lt nu este activat, săritura executată este o SĂRITURĂ PERFECTĂ.
bhop_wog_skip_frame_gtfloat001Șansa de a omite un anumit cadru după activarea bhop_wog_percent_gt, când viteza este mai mare decât valoarea setării bhop_wog.
bhop_wog_skip_frame_ltfloat001Șansa de a omite un anumit cadru după activarea bhop_wog_percent_lt, când viteza este mai mică decât valoarea setării bhop_wog.
edge_autojumpfloat008192Folosește valoarea dată ca limită a distanței până la margine pentru săritura automată, considerând că edgefriction este cel puțin 2, deși se recomandă valori mai mari.
edge_max_distfloat3608192Distanța maximă pentru a măsura cea mai apropiată margine. Se recomandă valori sub 36 de unități (radial jucătorului). Altfel, pot rezulta valori negative.
espbool101Activează/dezactivează subrutina ESP
esp_entitiesbool101Activează/dezactivează subrutina entității ESP
esp_entities_colorint4225 150 0 2550255Folosește valorile date pentru a determina culoarea în format RGBA a entităților afișate (pătrate mici și numele armelor).
esp_entities_only_weaponsbool101Activează/dezactivează afișarea entităților armelor.
esp_entities_weapon_namesbool101Activează/dezactivează afișarea numelor armelor în loc de pătrate.
esp_playersbool101Activează/dezactivează afișarea jucătorilor.
esp_players_nameint31031Lungimea maximă a numelor jucătorilor pentru a fi afișate.
esp_players_square_sizefloat512-∞+∞Dimensiunea în funcție de distanță a pătratelor ESP.
esp_players_square_widthfloat1-∞+∞Grosimea unei linii care formează un pătrat ESP.
esp_soundsbool101Activează/dezactivează randarea sunetelor din joc (cunoscut ca far esp).
esp_sounds_fade_timeint10240+∞Folosește valoarea dată ca durată de viață (TTL) în milisecunde a fiecărui sunet randat .
esp_sounds_ignore_entidbool001Activează/dezactivează ignorarea ID-ului de echipă preluat de la entitățile din joc. Activat, Sound ESP randează toate entitățile în aceeași culoare (verde). Util pentru anti-wallhack.
esp_sounds_square_sizefloat256-∞+∞Dimensiunea în funcție de distanță a unui pătrat Sound ESP.
esp_sounds_square_widthfloat1-∞+∞Grosimea unei linii care formează un pătrat Sound ESP.
fastrun_forwardmovefloat267.876-∞+∞Folosește valoarea dată pentru a aplica un cl_forwardmove virtual. Modificarea acestei valori poate rezulta consecințe nedorite.
fastrun_sidemovefloat135.063-∞+∞Folosește valoarea dată pentru a aplica un cl_sidespeed virtual. Modificarea acestei valori poate rezulta consecințe nedorite.
fps_boost_skip_nframesfloat7-∞+∞Folosește valoarea dată pentru a omite acel număr de cadre înainte de a-ți arăta următorul cadru.
fps_boost_use_configbool101Activează/dezactivează executarea +fps_boost.cfg și -fps_boost.cfg prin activarea +fps_boost.
fps_helperint00+∞Forțează motorul jocului la rata de cadre pe secundă dorită prin activarea +fps_boost. Dacă rata reală este mai mare decât valoarea folosită, speed hack-ul va fi activat pentru a-l micșora. Dacă este mai mic, slow-ul se va activa automat pentru a-l mări.
goto_playerint0033Urmărește automat traiectoria altui jucător. Setat 0, +goto_player va urmări cel mai apropiat jucător; Setat ID, va urmări un anumit jucător, cu un ID precizat [între 1 și 32] (pentru a vedea toate ID-urile, execută comanda status în consolă; Setat 33, va urmări primul jucător țintit după executare.
goto_player_dist_maxfloat512-∞+∞Distanța maximă pentru a continua urmărirea unui jucător. Dacă este depășită, urmărirea se va opri.
goto_player_dist_minfloat36-∞+∞Distanța minimă pentru a continua urmărirea unui jucător. Dacă este atinsă, urmărirea se va opri.
goto_player_teammatesint102Filtrează jucătorii după ID-ul de echipă. Setat 0, +goto_player va fi dezactivat pentru coechipieri; Setat 1, +goto_player va fi activat pentru coechipieri; Setat 2, +goto_player va fi activat exclusiv pentru coechipieri.
goto_player_use_viewanglesbool001Activează/dezactivează modul nedetectabil al +goto_player, folosind unghiuri de vedere în locul variabilelor de mișcare.
gs_nsd_ground_anglefloat15090Controlează groundstrafe-ul fără încetinire în funcție de suprafața pe care este folosit. Dacă unghiul suprafeței/pământului este α ≥ β, modul fără încetinire este dezactivat, unde α este unghiul de înclinație, iar β este valoarea folosită. Setat 0 grade, modul fără încetinire va fi mereu dezactivat; Setat 90 de grade, modul fără încetinire va fi mereu activat.
gs_scroll_count_end_maxint3064Valoarea dată este folosită ca limită superioară pentru un număr generat aleatoriu, care definește numărul de executări al comenzii +duck la aterizare.
gs_scroll_count_end_minint2064Valoarea dată este folosită ca limită inferioară pentru un număr generat aleatoriu, care definește numărul de executări al comenzii +duck la aterizare.
gs_scroll_count_start_maxint3064Valoarea dată este folosită ca limită superioară pentru un număr generat aleatoriu, care definește numărul de executări al comenzii +duck la desprinderea de podea.
gs_scroll_count_start_minint2064Valoarea dată este folosită ca limită inferioară pentru un număr generat aleatoriu, care definește numărul de executări al comenzii +duck la desprinderea de podea.
gs_scroll_end_maxint10064Valoarea dată este folosită ca limită superioară pentru un număr generat aleatoriu care definește la câte cadre rămase până la aterizare să oprească executarea comenzii +duck.
gs_scroll_end_minint8064Valoarea dată este folosită ca limită inferioară pentru un număr generat aleatoriu care definește la câte cadre rămase până la aterizare să oprească executarea comenzii +duck.
gs_scroll_force_diff_countbool101Activează/dezactivează controlul auxiliar asupra valorilor generate aleatoriu pentru a le forța să fie distincte la fiecare săritură groundstrafe.
gs_scroll_interval_release_maxint1064Valoarea dată este folosită ca limită superioară pentru un număr generat aleatoriu care definește numărul de cadre omise înaintea executării comenzii +duck din nou.
gs_scroll_interval_release_minint1064Valoarea dată este folosită ca limită inferioară pentru un număr generat aleatoriu care definește numărul de cadre omise înaintea executării comenzii +duck din nou.
gs_scroll_start_maxint8064Valoarea dată este folosită ca limită superioară pentru un număr generat aleatoriu care definește numărul de cadre până la oprirea executării comenzii +duck după desprinderea de podea.
gs_scroll_start_minint6064Valoarea dată este folosită ca limită inferioară pentru un număr generat aleatoriu care definește numărul de cadre până la oprirea executării comenzii +duck după aterizare.
gs_standupint0064Execută comanda +duck în timpul groundstrafe-ului, când distanța până la podea este mai mică decât valoarea dată.
hide_sniper_scopebool001Activează/dezactivează ascunderea unui sprite negru în jurul țintei când folosești luneta.
hj_measure_beam_bfloat101Valoarea culorii albastre care să fie aplicată în timpul randării unei perpendiculare folosite de +hj_measure.
hj_measure_beam_gfloat001Valoarea culorii verde care să fie aplicată în timpul randării unei perpendiculare folosite de +hj_measure.
hj_measure_beam_lifefloat0.01501Durata de viață (TTL) a unei perpendiculare folosite de +hj_measure.
hj_measure_beam_rfloat0.501Valoarea culorii roșie care să fie aplicată în timpul randării unei perpendiculare folosite de +hj_measure.
hj_measure_font_colorint4255 255 255 2550255Folosește valorile date pentru a determina culoarea font-ului afișat de +hj_measure în format RGBA.
jumpbug_fps_maxfloat100-∞+∞Rata maximă de cadre pe secundă care poate fi setată în timpul simulării omiterii de cadre (trebuie să fie mai mare decât jumpbug_fps_min).
jumpbug_fps_minfloat20-∞+∞Rata minimă de cadre pe secundă care poate fi setată în timpul simulării omiterii de cadre (trebuie să fie mai mică decât jumpbug_fps_min).
jumpbug_slowmobool001Activează/dezactivează metoda slow-motion a jumpbug-ului. Setat 0, folosește speedhack; Setat 1, folosește slow.
knifebotint003Controlează setările knifebot-ului. Setat 0, este dezactivat. Setat 1, execută comanda +attack când inamicul este la o distanță mai mică decât knifebot_distance1; Setat 2, execută comanda +attack2 când inamicul este la o distanță mai mică decât knifebot_distance2; Setat 3, combină cele două moduri. Exemplu: inamicul intră în aria knifebot_distance1, dar este încă dincolo de knifebot_distance2 - knifebot-ul va executa comanda +attack pentru a tăia inamicul. Apoi intră în zona knifebot_distance2 - se execută comanda +attack2 pentru a-l înjunghia.
knifebot_attack_1shortbool001Activează/dezactivează folosirea comenzii knifebot_distance2, preferând +attack (util pentru lovituri la cap prin tăiere).
knifebot_distance1float80-∞+∞Valoarea dată este folosită ca limită de distanță pentru atacul prin comanda +attack.
knifebot_distance2float64-∞+∞Valoarea dată este folosită ca limită de distanță pentru atacul prin comanda +attack2.
knifebot_distance_script_alwaysfloat96-∞+∞Valoarea dată este folosită ca limită de distanță pentru executarea comenzii knifebot_script_always.
knifebot_distance_script_enterfloat96-∞+∞Valoarea dată este folosită ca limită de distanță pentru executarea comenzii knifebot_script_enter. Ar trebuii să fie mai mică sau egală cu knifebot_distance_script_leave.
knifebot_distance_script_leavefloat96-∞+∞Valoarea dată este folosită ca limită de distanță pentru executarea comenzii knifebot_script_leave. Ar trebuii să fie mai mare sau egală cu knifebot_distance_script_enter.
knifebot_hitteammatesbool001Activează/dezactivează ignorarea ID-ului de echipă al jucătorilor.
knifebot_script_alwaysstring0n/an/aContinuă să execute (repetat) script-ul folosit când distanța până la țintă este mai mică decât knifebot_distance_script_always.
knifebot_script_enterstring0n/an/aExecută o singură dată script-ul folosit, când distanța până la țintă este mai mică sau egală cu knifebot_distance_script_enter.
knifebot_script_leavestring0n/an/aExecută o singură dată script-ul folosit, când distanța până la țintă este mai mare sau egală cu knifebot_distance_script_leave.
max_flashint00255Folosește valoarea dată ca alpha maxim pentru suprapunerea flash.
ondeath_cmdfloat0-∞+∞Activează/dezactivează executarea unei anumite comenzi odată cu moartea jucătorului tău.
ondeath_cmd_offsetfloat0-∞+∞Folosește valoarea dată ca întârziere în milisecunde a executării ondeath_cmd.
onrevive_cmdfloat0-∞+∞Activează/dezactivează executarea unei anumite comenzi odată cu reînvierea jucătorului tău.
onrevive_cmd_offsetfloat0-∞+∞Folosește valoarea dată ca întârziere în milisecunde a executării onrevive_cmd.
onroundend_cmdfloat0-∞+∞Activează/dezactivează executarea unei anumite comenzi odată cu sfârșitul rundei.
onroundend_cmd_offsetfloat4900-∞+∞Folosește valoarea dată ca întârziere în milisecunde a executării onroundend_cmd.
pitchspeedfloat0-∞+∞Folosește valoarea dată ca grade de rotație verticală.
r_norefreshfloat0-∞+∞O copie a variabilei r_norefresh, folosită cu +fps_boost.
speedfloat1000-∞+∞Folosește valoarea dată ca factor de viteză pentru procesarea fizicii jucătorului.
stairrun_buttonsfloat180-∞+∞Folosește valoarea dată pentru a detecta direcția de mișcare (după butoane) când viteza ta este mai mică decât cea specificată.
stairrun_framesfloat0.03-∞+∞Folosește produsul dintre valoarea dată și viteza ta orizontală curentă ca distanță de măsurare pentru obstacolele din față. Dacă este detectat un obstacol, jucătorul tău execută un dublu duck.
stairrun_frames_maxfloat8-∞+∞Folosește valoarea dată ca limită superioară pentru stairrun_frames după multiplicare.
stairrun_nsdfloat1-∞+∞Activează/dezactivează suprimarea pierderii de viteză.
stairrun_use_fps_boostfloat0-∞+∞Activează/dezactivează folosirea comenzii +^fps_boost în timpul stair run-ului.
strafe_dirint003Folosește valoarea dată pentru a forța direcția de +strafe. Setat 0, strafe-urile sunt frontale; Setat 1, strafe-urile sunt orientate către dreapta; Setat 2, strafe-urile sunt orientate înapoi; Setat 3, strafe-urile sunt orientate câtre stânga.
strafe_dir_autoint101Activează/dezactivează detectarea automată a direcției de strafe pentru +strafe. Setat 0, direcția este determinată de ultimul buton apăsat; Setat 1, direcția este determinată de unghiul curent al vitezei.
strafe_forwardmovefloat35851-∞+∞Folosește valoarea dată ca și cl_forwardmove sau cl_sidespeed virtual, în funcție de direcția run-ului.
strafe_forwardmove_constint001Setat 0, valoarea setării strafe_forwardmove va fi raportată la viteza orizontală.
strafe_helperint0063Activează/dezactivează ajutorul de strafe. Pot fi combinate diferite moduri.
Setat 1, filtrează apăsările de taste invalide; Setat 2, execută automat apăsările corecte; Setat 4, te impulsionează prin forwardmove (folosind metoda strafe hack); Setat 8, blochează mișcările invalide ale mouse-ului; Setat 32, afișează o interfață colorată specific în timpul mișcărilor tale.
strafe_helper_adelayfloat00+∞Folosește valoarea dată ca limită a rotației unghiulare care trebuie efectuată în direcția opusă direcției curente de strafe pentru a activa strafe_helper în acea direcție.
strafe_helper_adelay_smoothfloat0-∞+∞Folosește valoarea dată ca factor pentru rotația unghiulară efectuată în direcție opusă pentru a aplica rotația în direcția precedentă, cât timp strafe_helper_adelay funcționează. Exemplu: flatcheat va continua rotirea spre stânga în timp ce deja te rotești spre dreapta, dacă strafe_helper_adelay funcționează.
strafe_helper_althresholdfloat-0.001-∞0Folosește o valoare dată ca pragul pentru a permite strafe_helper La stânga, când diferența dintre unghiul anterior de vizualizare și unghiul curent de vizualizare este mai mică decât această valoare.
strafe_helper_arthresholdfloat0.0010+∞Folosește o valoare dată ca pragul pentru a permite strafe_helper La dreapta atunci când diferența dintre unghiul de vizualizare anterior și unghiul curent de vizualizare este mai mică decât această valoare.
strafe_helper_blocker_smoothfloat0-∞+∞Când strafe_helper de tip 8 este activat și încercați să rotiți mouse-ul într-o direcție nevalidă, sensibilitatea dvs. va fi înmulțită cu valoarea specificată.
Dacă este setat la 0 mișcarea mouse-ului va fi complet blocată.
strafe_helper_boostfloat250-∞+∞Această valoare este împărțită de viteza orizontală și apoi este setată ca mers înainte sau înapoi în motorul jocului în timpul efortului. Modificarea acestei valori poate duce la consecințe neașteptate și / sau nedorite.
strafe_helper_dirint003Utilizează valoarea dată pentru a forța direcția strafe_helper Dacă este setat la 0 strafele vor avea o direcție înainte; Dacă este setat la 1 strafele vor avea o direcție in dreapta; Dacă este setat la 2 strafele vor avea o direcție înapoi; Dacă este setat la 3 strafele vor avea o direcție in stânga.
strafe_helper_dir_autobool001Activați/Dezactivați detectarea automată a direcţiei strafe_helper În funcție de unghiul de viteză al jucătorului.
strafe_helper_dir_auto_minspeedfloat200-∞+∞Utilizează valoarea dată ca o viteză orizontală minimă necesară pentru a permite strafe_helper_dir_auto În cazul în care cerința nu este îndeplinită este utilizată direcția anterioară.
strafe_helper_maxstrafesint25513371337Utilizează valoarea dată ca fiind suma maximă a strafelor care trebuie efectuată de într-un singur salt.
strafe_helper_maxstrafes_methodint1-∞+∞Controlați modul în care funcționează strafe_helper_maxstrafes Dacă este setat la 0 flatcheat va bloca orice intrare mouse și tastatură când se declanșează strafe_helper_maxstrafes Dacă este setat la 1 flatcheat va dezactiva strafe_helper atunci când strafe_helper_maxstrafes este declanșat;
strafe_helper_minspeedfloat004096Utilizează valoarea dată ca viteza orizontală minimă necesară pentru a permite strafe_helper.
strafe_helper_skip_framesint00+∞Utilizează valoarea dată ca o întârziere a cadrelor înainte de a începe să efectueze un alt strafe. Exemplu: Daca este setat la 2 strafe_helper Va aștepta două cadre în momentul în care se face strafe spre stânga și mișcarea mouse-ului spre dreapta a fost detectată.
strafe_helper_surfix_velocityfloat7500+∞Când distanța față de suprafața de surf pe care o zbori este mai mică decât această valoare și această suprafață este sub tine de distanța stabilită în strafe_helper_surfix_vertical strafe_helper este dezactivat. Daca este setat la 0 această verificare este dezactivată.
strafe_helper_surfix_verticalfloat160+∞Când distanța verticală față de suprafața de surf este mai mică decât această valoare strafe_helper. Daca este setat la 0 această verificare este dezactivată.
strafe_helper_trainer_fadespeedfloat1000-∞+∞Această valoare specifică viteza de trecere a ecranei în ecranul ticks / secundă . Valoarea mai mare, cu atât mai rapidă este tranziția.
strafe_helper_trainer_fadetimefloat0.5-∞+∞Această valoare specifică durata maximă a ecranului se estompeze în câteva secunde.
strafe_nsdfloat1-∞+∞Activați/Dezactivați metoda noslowdown pentru +strafe de către Terazoid.
strafe_nsd_anglefloat30-∞+∞Condiție magică pentru a nu încetini strafele.
strafe_nsd_movefloat435-∞+∞Condiție magică pentru a nu încetini strafele.
strafe_nsd_speedfloat6900000-∞+∞Condiție magică pentru a nu încetini strafele.
strafe_sidemovefloat10000-∞+∞Utilizează valoarea dată într-un "virtual" cl_forwardmove sau cl_sidespeed în funcție de direcția de zbor. Modificarea acestei valori poate duce la consecințe neașteptate și / sau nedorite.
strafe_use_fps_boostbool101Activați/Dezactivați executarea +fps_boost atunci când executați +strafe.
strafe_use_fps_helperbool001Activați/Dezactivați utilizarea fps_helper atunci când executați code>+strafe.
superhot_modebool001Activați/Dezactivați ou de paşte Super Hot. Dacă este activată, speed este setată la 1 atunci când nu este detectată nici o intrare și este returnată la setarea anterioară la primirea intrării.
svc_toggle_setanglebool001Activați/Dezactivați ignorarea mesajelor setangle de la server.
yawspeedfloat0-∞+∞Utilizează valoarea dată ca valoare a rotației gradului orizontal în 1 cadru.

List of all commands

Command Arguments Description
+bhopn/aDeclanșează hack bunny hop.
+bhop_standupn/aDeclanșează hack standup bunny hop. Același lucru poate fi obținut prin apelarea +duck în timpul executării +bhop.
+fastrunn/aDeclanșează strafe fastrun.
+fps_boostn/aDeclanșează tehnicile de stimulare FPS. Execută +fps_boost.cfg la activare și -fps_boost.cfg la dezactivare. Consultați fps_boost_skip_nframes și fps_boost_use_config pentru mai multe detalii.
+goto_playern/aDeclanșează bot urmăritor de jucatori. Vedeți variabilele clientului pentru mai multe informații.
+groundstrafen/aDeclanșează hack groundstrafe.
+groundstrafe_standupn/aDeclanșează hack standup groundstrafe. Același lucru poate fi obținut prin apelarea +duck în timpul executării +groundstrafe.
+hj_measuren/aDeclanșează instrumentul de măsurare de săritura în înălțime. Perpendicularul va fi ținut de pe suprafața pe care o îndreptați spre suprafață pe partea opusă cu distanța în unitățile afișate
+jumpbugn/aDeclanșează hack jumpbug.
+stairrunn/aDeclanșează hack stair run.
+strafen/aDeclanșează strafe hack.
+thirdpersonn/aDeclanșează persoana a treia hack. Acesta deblochează funcțiile încorporate în joc. Setați cam_idealyaw la 0 atunci când utilizați acest lucru.
bind"key" "command"Leagă o command specifică la o key. Funcționează la fel ca și funcția de joc încorporată, va suprascrie legăturile din joc.
execfilenameCitește filename rând după linie și execută fiecare rând ca o comandă în consola. Orice lucru scris după // va fi ignorat. Se acceptă execuția subfolderelor.
force_aliven/aForțează flatcheat să ia în considerare player-ul să fie în viață.
force_deadn/aForțează flatcheat să ia în considerare player-ul să fie mort.
inadd [milliseconds|now] command
del #ID
list
Executa o command într-o anumită cantitate de milisecunde. Pentru mai multe informații, executați in din consola dvs.
nonsteamid"method" [VALVE/STEAM_X:X:XXXXXXXXXX]Adaugă abilitatea de a schimba protocolul de conectare la non-Steam cu alegerea ID-urilor non-Steam specificate sau aleatorii. Consultați nonsteamid help pentru mai multe informații despre metodele disponibile în prezent.
pitchspeed_randommin maxSetează pitchspeed la o valoare aleatoare între valorile min și max.
screeninfo"type" [X Y | RRR GGG BBB AAA]Setați locația sau culoarea unui tip screeninfo ales. Pentru X: 0.0 este marginea ecranului stânga, 1.0 este marginea ecranului drept, Pentru Y: 0.0 este marginea ecranului superior, 1.0 este marginea inferioară a ecranului; Cablurile roșii, verzi, albastre și alfa au valori minime 0 și valori maxime ale 255.
unbind"key"Dezactivează o anumită key. Funcționează la fel ca funcția de joc încorporată.
unbindalln/aDezactivează toate cheile legate de bind al lui flatcheat.
yawspeed_randommin maxSetează yawspeed la o valoare aleatoare între valorile min și max.